Archive for the Uncategorized Category

Abandoned Eloise Hospital

Posted in Uncategorized on November 6, 2018 by treasuresofdetroit

IMG_3153

IMG_3215

IMG_3223

IMG_3109

IMG_3113

IMG_3068-2

IMG_3436

IMG_3443-3

IMG_3444

IMG_3264

IMG_3270

IMG_3282

IMG_3298

IMG_3254

IMG_3365

IMG_3337

IMG_3357

IMG_3160

IMG_3172

IMG_3186-2

IMG_3132

IMG_3140

IMG_3139

IMG_3138-2

The Colors of Ivy

Posted in Uncategorized on October 26, 2017 by treasuresofdetroit

IMG_2641-3

IMG_2644-2

IMG_2647-2-2

IMG_2649-2

IMG_2646-3-2

IMG_2646-2

IMG_2651-4

IMG_2652-2

IMG_2651-2-2

Shades of October

Posted in Uncategorized on October 26, 2017 by treasuresofdetroit

IMG_2532-3

IMG_2599

IMG_2545-2

IMG_2600

IMG_2592

IMG_2537

IMG_2604

IMG_2554

IMG_2521

IMG_2521-2

IMG_2577

IMG_2574-2

IMG_2579-7

IMG_2578-4

IMG_2586

 

Tiny Castle

Posted in Uncategorized on August 26, 2017 by treasuresofdetroit

IMG_2138-5

IMG_2148-3

IMG_2146-2

IMG_2157-3

IMG_2153-3

Stoepel Street Victorians

Posted in Uncategorized on August 26, 2017 by treasuresofdetroit

IMG_2265-2

IMG_2249-5

IMG_2267-6

IMG_2257

A Look Inside a Depression Era Castle

Posted in Uncategorized on December 6, 2016 by treasuresofdetroit

img_8527

img_8529

img_8535

img_8533

img_8573

img_8556

img_8524

img_8526

img_8536

img_8541

img_8572

img_8548

img_8557

img_8551-2

img_8560-2

img_8567-2

img_8568-2

img_8571

img_8553

img_8555

img_8554

A Castle on Santa Barbara

Posted in Uncategorized on December 5, 2016 by treasuresofdetroit

img_8510

img_8488-3

img_8509-2

img_8513-2

img_8516-3

img_8477

img_8470